Zástupci agentur Global Ballgames,  zastoupený Zdeňkem Heinzelem &   MKkontakt, zastoupený Martinem Kubištou &  Joost Kooistra Sportmanagement zastoupený  ( Joost Kooistra )

Jednali v Liberci o vyhledávání talentovaných volejbalistů a volejbalistek pro evropské  volejbalové  akademie. Nabízí se zde prostor pro mladé talentované hráče a hráčky, kteří  krom studie jazyků, by  se ve známých volejbalových  akademiích  mohli úspěšně  sportovně rozvíjet  pod dozorem mezinárodních volejbalových expertů  a  trenérů.

Cílem je vytipovat vhodné  mladé sportovce a umožnit jim další sportovní růst a posun   na profesionální úroveň .