Bohatými zkušenostmi z prostředí volejbalu, marketingu a byznysu, pomáháme našim klientům na jejich cestě k úspěchu.

Společnost MKkontakt působí ve sportovním odvětví, především ve volejbale, jako subjekt zastupující sportovce při uzavírání a tvorbě sportovních smluv. Zastupuje své smluvní mandanty při veškerých jednáních, které se vztahují k jejich sportovní činnosti.

MKkontakt je součástí manažerské skupiny sdružené do agentury Ballgames
www.ballgames.cz

Zprostředkovává a uzavírá jejich jménem smlouvy se společnostmi (sportovními kluby) a fyzickými osobami, které v daném sportovním odvětví působí jak v České republice, tak i v zahraničí.

Při vyhledávání sportovních angažmá a zastupování v jednáních se zahraničními kluby spolupracuje MKkontakt především se sportovně konzultační společností eLTee Consultancy z Holandska a Alfa Globe z Francie. V této manažerské skupině disponujeme licencí FIVB i FFVB

Zastupování sportovců je realizováno na principech mandátní smlouvy podle §566 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku ČR.

V právních záležitostech spolupracujeme a jsme zastupování advokátní kanceláří Pak &Švehla.

Společnost MKkontakt se dále zabývá:
 • obchodní činností
 • realitami
 • marketingem
 • průzkumem trhu a vyhodnocováním informací
 • zprostředkovatelskou činností
Pro zastupované Sportovce naše agentura, dle individuálních potřeb, zabezpečuje:
 • Odborné lékařské vyšetření
 • organizace a výběr optimálního pojištění
 • školení ve směru finanční gramotnosti
 • mentální coaching
 • příprava a kompletní vedení účetnictví
 • zabezpečení materiálním vybavením sportovců
Zastupování sportovců se sestává ze:
 • zastupování při jednáních s managementem sportovních klubů konzultací a řešení pripomínek sportovců k stávajícím smluvním svazkům a jejich plnění
 • vyhledávání nových sportovních angažmá, následovně pak i realizace nových sportovních smluv
 • zastupování v případných soudních sporech týkajících se nedodržování dohodnutých podmínek uzavřených sportovních smluv osobní přítomnosti v případných jednáních se zahraničním sportovním klubem
 • Další detaily zastupování jsou vyjádřeny ve standardní mandátní smlouvě.

Náš partner agentura eLTee Consultancy

NÁŠ TÝM

Martin Kubišta agent volejbal

Martin Kubišta

Hráčský agent
Česká Republika

Michael Amoroso agent volejbal

Michael Amoroso

Hráčský agent
Kanada

Madis Kokkuta agent volejbal

Madis Kokkuta

Hráčský agent
Estonsko

Dragan Milic

Hráčský agent
Francie

Marcus Eloe agent volejbal

Marcus Eloe

Hráčský agent
Brazílie

Joost Kooistra agent volejbal

Joost Kooistra

Hráčský agent
Holandsko

Lex Thevissen hráčský agent

Lex Thevissen

Hráčský agent
Holandsko